องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บริการข้อมูล
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่งประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง มอบบ้านและซ่อม ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 17 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ [25 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณทางเข้าบ้านผักบุ้ง [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง [15 กุมภาพันธ์ 2566]
13 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง งวดปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 8 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 16 (13 มี.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 (13 มี.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
folder อำนาจหน้า อบต.
พรบ.สภาตำบล 2537และ อบต.แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
อำนาจหน้าที่ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
พรบ.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview313
อำนาจหน้าที่อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview384

thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 2486
เดือนนี้15,751
ทั้งหมด181,560


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ