องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บริการข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ได้การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านผู้ใช้น้ำประปาในตำบลหนองอึ่ง [9 มีนาคม 2565]
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 เจ้าหน้าอบต.หนองอึ่งออกพื้นที่เพื่อเตียมมอบบ้านบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านฮี่งข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล [8 มีนาคม 2565]
นโยบายงดรับของรางวัลนายกอบต.หนองอึ่งและเจ้าหน้าที่ทุกคน ( No Gift Policy ) [22 กุมภาพันธ์ 2565]
นายก อบต.หนองอึ่ง รองนายก อบต.เลขานายก อบต.และทีมงานเจ้าหนั้าที่ อบต.หนองอึ่ง พร้อมทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดอนม่วง และทีมงาน CG ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 7 บ้านเปือย หมู่ที่6 ... [4 กุมภาพันธ์ 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/031gfc poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview456
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : pageview48
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview325

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder อำนาจหน้า อบต.
พรบ.สภาตำบล 2537และ อบต.แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
อำนาจหน้าที่ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
พรบ.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235
อำนาจหน้าที่อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302

thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 131
สัปดาห์นี้1,829
เดือนนี้7,005
ปีนี้84,060
ทั้งหมด159,714


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ