องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 144
เดือนนี้ 3,429
เดือนที่แล้ว 9,318
ทั้งหมด 42,030

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
photo หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลหนองอึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 81 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลหนองอึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 77 |
photo การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์กา่รสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 74 |
photo ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 73 |
photo ข้อตกลงการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 66 |
photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2563-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 70 |
photo การสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 75 |
photo ข้อตกลงสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo แบบประเมินผลการปฏฺบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
description แบบประเมินผลการปฏฺบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ข้อตกลงกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
photo ข้อตกลงกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo ข้อตกลงกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร