องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 710
insert_drive_file เอกสารประกอบในการยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สตง.รับรอง)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางกุดน้ำใสไปบ้านธาตุสมบูรณ์) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราค
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายรอบป่าโนนพิมาน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำรายไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file งบทดลอง รายไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานงบรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานงบรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5302
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file อบจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมฯ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รถเกี่ยวข้าว,รถนวดข้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8