องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file คู้มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานอปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานในระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
description แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2730
description รูปเล่มผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
description แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล อส./ชพ./ชช. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1