messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ฝ่ายสภา
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา
โทร : 0652959123
นายสนิท เขินไพร
รองประธานสภา
โทร : 0983696903
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
เลขานุการสภา อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0971716677
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1
โทร : 0801566976
นางสำราญ สุระโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2
โทร : 0653939372
นายวีรชัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0934155547
นางสมสวย พรหมคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5
โทร : 0895838208
นายสถิต นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7
โทร : 0883578707
นางวัดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่8
โทร : 0612725773
นางพันธ์ทอง เข็มโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9
โทร : 0860552258
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่10
โทร : 0923167796
นางสุรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่11
โทร : 0868704948
นายบุญยัง อนันทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่12
โทร : 0656597569
นายสมร มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่13
โทร : 0810764906
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่15
โทร : 0985851559
นายอานนท์ ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่16
โทร : 0857714184
นายวิเชียร อินทะโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่17
โทร : 0825736140