องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
นายอมร ศรีสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-3415654
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-3415654
นางสาววาสนา งามแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5945519
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3415654
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-9702787