messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : องค์ารบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง นำโดยนายสมชาย มีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายยุทธศักดิ์ เย็นใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่งตลอดจนผู้นำชุมชนประชาชนชาวตำบลหนองอึ่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย -การสรงน้ำพระพุทธรูป -การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -การแสดงดนตรี ร้องเพลง ฟ้อนรำ ของผู้สูงอายุ -การเลี้ยงอาหารและมอบของชำร่วยให้แก่ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ผู้นำชุมชนตลอดจน ประชาชน ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มีส่วนร่วมและทำให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้โพส : admin