messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโต่งโต้นใน หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 27 (สายทางบ้านโต่งโต้นใน - หนองแปน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 03 (สายทางบ้านหนองเมํก - บ้านนาแปะ) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร ประเภทกระจกส่องโค้ง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองอึ่ง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 (สายทางจากสวนนางยูเนียน - ถึงสามแยกบ้านนาแปะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 (สายทางบ้านหนองบัวหลวง - บ้านบาก) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาก หมู่ที่ 11 (สายทางจากถนนลาดยางไปบ้านหนองบัวหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านนายสุนทร ธรรมบุตร ถึง สามแยกบ้านนายลำไย ราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านโพธิ์ฮัง ไปบ้านบึงไกล) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 984.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 (สายทางโรงสีนายบุญทัน ถึง กุดน้ำใส) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,650.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านขามไปบ้านเหงี่ยง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองอึ่ง ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่มสะอาด เพื่อไว้สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยายนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพธ 220 ศรีสะเกษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขาม หมู่ที่ 6 (สายทางจากบ้านขาม หมู่ที่ 6 ไปบ้านหัวช้าง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งชันกีฬาทุกระดับ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้า และสนับแข้งสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :