องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 - บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนาแปะ-บ้านโกทา) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านเปือยถึงหนองฮ้าง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 6 (สายทางบ้านขามไปบ้านเหงี่ยง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายรอบป่าโนนพิมาน) ปริมาณงาน ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางกุดน้ำใสไปบ้านธาตุสมบูรณ์) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 (สายทางหลวงแผ่นดิน ไปหน้าโรงเรียนบ้านโกทา) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่่น้อยกว่า 3,800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางโรงเรียนบ้านโกทา ถึง หนองบัวหลวง หมู่ที่ 16) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมารณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว้า 3,750.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางแยกบ้าน น.ส.ดาวเรือง จันทะแจ่ม ถึง บ้านนายพิมพา มีพันธ์ - วัดบ้านเปือย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางลำพูง ถึง เมรุบ้านฮ่องข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางขัน ธรรมบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 จากแยกกลางบ้าน ถึง บ้านนายสุทิน ศรีบุญเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 เททับของเดิม (สายทางดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนางลำไย เหล่าแค - กุดน้ำใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 ถึงบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางจากบ้านนายมนตรี-บ้านนายสมชาย ธรรมบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (สายทาง รพ.สต.ดอนม่วงไปกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนายสนอง จันทร์แดง ถึงสะพานข้ามห้วยฮ่องข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านบาก หมู่ที่ 11 (สายทางภายในบริเวณ หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยก อบต.หนองอึ่ง ไปโรงเรียนบ้านโต่งโต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 (สายทางสี่แยกหนองแปน-ซำปลากั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้านนายบุญเลิศ ศรีอำนาจ-บ้านนางสังวาน อำมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 10 (จากทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก-สามแยกวัดป่ากอกแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 (ถนนกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านธาตสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (บ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 (สายทางวัดถึงถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 (สายทางภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (สายทางภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ของกองการศึกษาศาสา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 (สายทางจากแยกปู่ตาไปหนองปลาคัน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายรอบป่าสาธารณะประโยชน์โนนขวาง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างขุดลอกหนองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างขุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางจากหน้าเมรุวัดบ้านฮ่องข่า-หนองกลิ้ง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 10 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองเสียว บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13 (สายทางจากบ้านนางสมศรี เกษศิริ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางหลังโรงเรียนบ้านโกทา) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางจากหนองหาน - บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกอกดแก้ว หมู่ที่ 10 (สายทางจากบ้านกอกแก้ว - ปากอีจ้อน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
1 - 50 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4