ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด จำนวน ๓๐ วัน (นมเยียวยา) สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง