ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง