ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสารกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) โรคติดเชื้อในโค กระบือ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง