ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง