ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำนักปลัด องค์การบริหารส่่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง