ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (สายทางบ้านดอนม่วง - หนองอีเกด) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง