ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางสามแยกโรงเรียนบ้านโกทา - หนองหาน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง