ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านโพธิ์ฮัง - หนองผือ) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง