messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายรอบป่าโนนพิมาน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางกุดน้ำใสไปบ้านธาตุสมบูรณ์) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางโรงเรียนบ้านโกทา ถึงหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 (สายทางหลวงแผ่นดิน ไปหน้าโรงเรียนบ้านโกทา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าแอดฟัลท์ติก ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.ม.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราง ม.14
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 14 (ภายในหมู่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 จากแยกกลางบ้าน ถึงบ้านนายสุทิน ศรีบุญเรือง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางแยกบ้าน น.ส.ดาวเรือง จันทะแจ่ม ถึง บ้านนายพิมพา มีพันธ์ - วัดบ้านเ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางภายในหมู่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (สายถนนหลวงลาดยางชนบท หมายเลข 4041 ถึง ที่นาย เสริม จงราช poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4