องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 (สายทางรพ.สต.ดอนม่วง-บ้านห้วยใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านเปือย-หนองฮ่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางที่นานางกรรณิกา-ถนนลาดยางคูซอด) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านโพธิ์ฮัง-ดอนม่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-2130 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
photo https://itas.nacc.go.th/go/eit/031gfc poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 498
insert_drive_file ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 377
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านหนองอึ่ง-บ้านนาแปะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางสถานีอนามัย - บ้านนาแปะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนายสมจิตร -บ้านนางรอง มะยม) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนาแปะ-บ้านโกทา) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายทางข้างคลองห้วยใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 6798
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางติว หล้าธรรม - ถนนลาดยางสายคูซอด-ผักบุ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางโรงเรียนบ้านโกทา-วัดธาตุสมบูรณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 (สายทางบ้านโต่งโต้นนอก-บ้านหนองบัวหลวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านเปือย-บ้านหนองเม็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านฮ่องข่า หมู่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๙๙-๐๕ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 316
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1