องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางนันท์นภัส วงษ์วิวัฒน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : -
นายนันทวัฒน์ ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : -
นายวีระพล กะตะศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : -
นายภูสิษฐ์ ทองสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นางสาวชุติมณฑน์ มะยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายสุริยันต์ โขงรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : -
นายพีระพัฒน์ วรชินา
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : -
นายวัทน์สิริ ศรีชนะ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : -
นายธเนศ ข่าทิพย์พาที
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : -