องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา งามแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ประทุมทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกุลธารินทร์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายธีรโชติ ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวพรทิพย์ พิมศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพดี ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ