องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 363
account_box ผู้บริหาร-อบต
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่งปฏฺบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่งปฏฺบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร