องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : -
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-9702787
นางศศิวงษ์ อันทอง
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
โทร : 087-9577759
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : -
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-1440917
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-0710124
นางรัชดาวรรณ จำปาทิพย์
ครูชำนาญการ
โทร : 061-0959587
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : -
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-9515313
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-1496577
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-1207455
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 092-9356373