องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 093-323-6004
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศตวรรษ เตยไธสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 063-5154924
นายอิทธิพล ฤทธิ์มนตรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 098-3385116
ว่าง
นิติกร
นางสาวพัทธ์ธีรา สิงห์เจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : -
นายพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 095-606-6216
นางสาวรัตนภรณ์ มีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววนิดา พรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : -
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายกวิน พิมพา
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : -
นายวิเชียร สาสนาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : -
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นางแสงเดือน มัฆวาฬ
คนงานทั่วไป
โทร : -