องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 433
account_box สำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สิบเอกพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : -
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร : -
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร : 0811441565
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร