องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 174
เดือนนี้ 3,459
เดือนที่แล้ว 9,348
ทั้งหมด 42,060

account_box สำนักปลัด
นายณฐพัชร กองสนธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รกท.หัวหน้าสำนักปลัด
นายณฐพัชร กองสนธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รกท.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายณฐพัชร กองสนธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณฐพัชร กองสนธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร : 0811441565
นายสุทัศน์ เกษบุรมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : -
นายสุทัศน์ เกษบุรมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

โทร : -
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอภิญญา อิ่มอ้วน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอภิญญา อิ่มอ้วน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมร มีพันธ์
พนักงานขับรถน้ำ
นายสมร มีพันธ์
พนักงานขับรถน้ำ
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร