องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา. และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file พรบ.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file พรก.การประเมินที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.260 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 312
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1