องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านเปือยถึงหนองฮ้าง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.)
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 - บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศ่ล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางกุดน้ำใสไปบ้านธาตุสมบูรณ์) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 (สายทางหลวงแผ่นดิน ไปหน้าโรงเรียนบ้านโกทา) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่่น้อยกว่า 3,800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ :